กก || Index || Home || Products || Contact us || กก
กก
กก
กก กก กก
Split Type
SSH-9030 / SSH-12030 / SSHTR-24030 / SSHTRT3-24051 / SSHTR-27051 / SSHTRT3-27051 / SPSHT3-24051 / SPSHT3-27051

SSH-9030

SSH-12030

SSHTR-24030


SSHTRT3-24051

SSHTR-27051

SSHTRT3-27051

SPSHT3-24051

SPSHT3-27051
กก
กก
กก กก กก
Model No. Function COMPRESSOR Net Dimensions (mm) 40'HQ Loading
indoor outdoor
SSH-9030
Cool & Heat
MITSUBISHI
745กม250กม195
795กม255กม540
270
SSH-12030 Cool & Heat MITSUBISHI
790กม270กม180
795กม255กม540
270
SSHTR-24030 Cool & Heat HITACHI
1030กม315กม205
850กม295กม605
165
SSHTRT3-24051 Cool & Heat HITACHI 1030กม315กม205
850กม295กม605
165
SSHTR-27051 Cool & Heat HITACHI 1030กม315กม205 870กม310กม700 145
SSHTRT3-27051 Cool & Heat HITACHI 1030กม315กม205 870กม310กม700 145
SPSHT3-24051 Cool & Heat TECUMSEH 1030กม315กม205
850กม295กม605
165
SPSHT3-27051 Cool & Heat TECUMSEH 1030กม315กม205 870กม310กม700 145
P : Reciprocating  - T3 : Tropical - TR : Tele Remote Control Tech
กก กก กก

Specifications

Model No.
SSH-9030 SSH-12030 SSHTR-24030 SSHTRT3-24051 SSHTR-27051 SSHTRT3-27051 SPSHT3-24051 SPSHT3-27051
EER (BTU/W.Hr): 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15
Noise Level (dB (A)): indoor 27-35 27-35 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
Air Volume(m3/Hr.): indoor 400-500 500-600 800-900 800-900 900-1000 900-1000 800-900 900-1000
Application Area (m2): 10-15 14-22 21-31 21-31 26-40 26-40 21-31 26-40
N.W. (KG): indoor 9 10.5 14 14 14 14 14 14
N.W. (KG): outdoor 59 39 46 46 61 61 46 61
กก กก กก กก กก กก กก กก กก
Exploded View Indoor
Exploded View Outdoor
กก
กก กก กก
กก
Copyright © 2005 SOPRANO OF JAPAN All Rights Reserved.